Princíp zabezpečenia

Zabezpečenie spočíva v mechanickom zablokovaní mechanizmu radenia vo vozidle pomocou masívneho mechanického zabezpečovacieho systému. Manuálne radenie je blokované v polohe radiacej páky „REVERZ“ – spätný chod a u automatického radenia v polohe „PARKING“ – parkovanie.

Možnosti použitia

Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT je použiteľné pre väčšinu sériovo vyrábaných osobných a úžitkových vozidiel s mechanickými alebo automatickými prevodovkami.

Bezpečnosť

Zariadenie je klasifikované v najvyššej bezpečnostnej triede. Má prekrytý profil zámkovej vložky proti vyhmataniu planžetou, je odolná proti vyvŕtaniu a rozlomeniu. Jeho konštrukcia vylučuje náhodné uzamknutie. Zariadenie splnilo požadované kritéria tlakovej i rázovej skúšky, torzného namáhania, podchladenia a deštrukcie. MZ CONSTRUCT je pozitívne ohodnotené najvyššími atestami kriminalistických ústavov a policajných skúšobní vo viacerých európskych krajinách. Systém je nezávislý od elektroniky vozidla a poveternostných vplyvov. Sťažený prístup značne komplikuje prípadné pokusy o jeho prekonanie. Po namontovaní do vozidla je nerozoberateľný. Výroba ďalších kľúčov je podmienená predložením bezpečnostnej karty s kódom.

Obsluha

Obsluha je veľmi jednoduchá a preto nezdržuje vodiča. Odomknutie a zamknutie sa vykonáva len otočením kľúča v zámkovej vložke mechanického zabezpečenia . Zámok je zväčša umiestnený pod stredovým tunelom s vyústením bezpečnostnej vložky vpravo, vľavo alebo zhora za radiacou pákou. Všetko závisí od konštrukcie konkrétneho typu vozidla, vždy s ohľadom na estetiku a pohodlie obsluhy. V interiéri vozidla je viditeľná len bezpečnostná zámková vložka trezorového typu.

Cena

Konkrétnu cenovú ponuku vám vyhotovíme podľa značky a typu vozidla.