Montáž cúvacích a parkovacích kamier

Montáž cúvacích a parkovacích kamierCúvanie s úžitkovým alebo nákladným vozidlom, kde je obmedzený resp. žiadny výhľad dozadu, to je umenie, ktoré ovládajú len skutoční profesionáli. Vyžaduje perfektnú orientáciu podľa spätných zrkadiel. Aj profesionálovi sa však môže ľahko stať, že sa mu náhle za autom objaví prekážka, ktorú nemôže vidieť, a z toho môžu vzísť veľmi nebezpečné situácie. Preto sú cúvacie kamery nenahraditeľným pomocníkom profesionálnych vodičov a významným bezpečnostným prvkom. Univerzálna kamera môže byť umiestnená dolu, na nárazníku (napr. pri sklápačoch) alebo na hornej hrane nákladného priestoru – ak to ich konštrukcia umožňuje. Pri menších úžitkových vozidlách sú k dispozícii špecifické kamery, integrované napr. v treťom brzdovom svetle. Kamera i monitor sa aktivujú zaradením spiatočky, je však možnosť zapnúť ich tlačidlom aj počas jazdy vpred alebo státia – ako náhrada vnútorného spätného zrkadla. Vodič tak presne vidí, čo sa za autom deje a dokáže včas a správne reagovať. Pri vyšších radoch monitorov je možnosť rozdeliť obraz na dve alebo štyri časti resp.prepínať jednotlivé vstupy – na vozidle môže byť teda namontovaných a pripojených viacero kamier a obraz z nich si vodič môže kedykoľvek zapnúť/prepínať.