Montáž palubných kamier so záznamových zariadením (čierna skrinka)

Palubná kamera, inak nazývaná aj „čierna skrinka“ slúži pre automatické nahrávanie počas jazdy, prípadne aj v odparkovanom vozidle (parkovací režim) a je dôležitým pomocníkom pri konfrontácii s iným účastníkom škodovej udalosti alebo s poisťovňou. Takisto môže byť záznam z palubnej kamery veľmi nápomocný pri objasnení udalostí, ktoré síce zaznamená, ale Vás sa priamo netýkajú. Kamera uchováva video aj audio záznamy z priestoru pred a za vozidlom, môže zaznamenávať aj GPS pozície vozidla, na základe ktorých je možné prehrať v PC záznam videa spolu s trasou vykreslenou v Google Maps. Všetky nahrávky sa ukladajú na pamäťovú kartu, rozdelené na krátke časové sekvencie. Najstaršie sa priebežne automaticky mažú, aby vytvárali miesto pre nové nahrávky – čiže správne nastavené zariadenie nevyžaduje žiadnu ďalšiu starostlivosť. Senzor preťaženia v palubnej kamere má nastaviteľnú citlivosť a pokiaľ príde k prekročeniu nastavenej hodnoty preťaženia, ochráni práve nahrávanú sekvenciu proti zmazaniu, pre prípad neskoršieho stiahnutia. Pre dobrý záznam videa aj za znížených svetelných podmienok, je potrebné použiť kameru s kvalitným optickým snímačom, čipom a šošovkou.Takisto je dôležitá kvalitná montáž, aby bola kamera správne umiestnená, zapojená a nastavená. Väčšinou montujeme palubné kamery zn. Neoline, ktoré majú výborné optické vlastnosti, sú kompaktné a modely vybavené Wifi poskytujú veľmi rýchly a jednoduchý prístup k záznamom na pamäťovej karte prostredníctvom aplikácie v smartfóne. Sme však schopní dodať a korektne namontovať akúkoľvek palubnú kameru, dostupnú na trhu.

Parkovacie kamery Parkovacie kamery Parkovacie kamery