AutoElektro Novosedlík

DiagnostikaVšetky moderné automobily sú vybavené viacerými elektronickými riadiacimi jednotkami.Tie majú na starosti, okrem riadenia motora, ale aj množstvo ďalších funkcií. Masové použitie elektroniky značne rozšírilo schopnosti a funkcie automobilov, ale umožnilo tiež spoľahlivejšie určiť prípadnú závadu. Absolútna väčšina riadiacich jednotiek v automobiloch je preto dnes vybavená pamäťou závad, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených poruchách. Pomerne ľahko je možné vyhodnotiť i závady, ktoré sa objavujú len sporadicky a inak by sa veľmi ťažko určovali. Pokiaľ ide o závažnejšie závadu, rozsvieti sa spravidla na palubnej doske žltá kontrolka motora, tzv. „MIL“ (Malfunction Indicator Light), ktorá nezhasne až kým chyba nie je z pamäte závad odstránená. Pomocou diagnostického konektora vo vozidle je potom možné sa k jednotlivým riadiacim jednotkám v aute pripojiť buď pomocou počítača s príslušným programom alebo pomocou špeciálneho diagnostického prístroja. S týmto vybavením je možné prečítať informácie o prípadných poruchách, vykonávať rôzne nastavenia alebo čítať niektoré ďalšie hodnoty, údaje z jednotlivých snímačov – a to aj počas prevádzky vozidla.

Používame niekoľko diagnostických zariadení a programov: univerzálna TEXA, pre vozidlá Volkswagen Group VCDS a VAG,pre vozidlá Mercedes-Benz máme špecifickú diagnostiku MB, takisto pre vozidlá Opel.

Pre diagnostiku nezávislého kúrenia – OEM alebo dodatočne montovaného – používame originálnu diagnostiku Webasto alebo Eberspächer.