Na zariadenia výrobcu META SYSTEM sa poskytuje záručný a pozáručný servis. Podrobnosti záruky a servisu sú uvedené v dokladoch
k zariadeniam, ktoré dostanete pri montáži do auta.

Na vozidlové zabezpečovacie systémy META SECURITY boli vydané osvedčenia:

  • Osvedčenie o technickej spôsobilosti výstroja a výbavy do vozidla 27MD 0622 vydané Ministerstvom dopravy
  • Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR: R 424-1994-4, R 144-1996-1, R 127-1996-1
  • Osvedčenie o bezpečnostnej úrovni vydané Kriminalistickým a expertíznym ústavom Akadémie policajného zboru SR.


Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.