M160
Elektronický snímač polohy. Zapamätá si polohu vozidla pri zapínaní autoalarmu a signalizuje jeho ďalšie pohyby.
M357 A Motocyklový alarm
Má zabudovaný imobilizér a elektronický polohový snímač (M160) Ovláda sa diaľkovými ovládačmi.
M8 M6 UNI
Modul zatvárania okien. Umožňuje uzavrieť elektricky ovládané okná priamo z diaľkového ovládania.
GSM Beep
Slúži k prenosu poplachových signálov autoalarmu a doplnkových informácií z vozidla na váš mobil.
M41
Imobilizér s kódovanou klávesnicou. Blokovanie jednej funkčnej časti motora. Možnosť protiúnosovej funkcie.
M15 mikro
Ultrazvukový snímač. Zabezpečuje ochranu vnútorného priestoru auta. Je štandardným príslušenstvom M870A aj M750A
M36
Imobilizér. Blokovanie troch funkčných častí motora, elektronický kľúč, nikdy sa neopakujúci kód, automatická aktivácia.
M23
Mikrovlnný snímač vnútorného priestoru. Zabezpečuje signalizáciu pri narušení priestoru vozidla.
M320 RC
Rádiové diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania s nikdy sa neopakujúcim kódom. Svetelná signalizácia zapnutia a vypnutia smerovkami. Výstup pre centrálne uzamykanie. Výstup pre signalizačnú LED.