Zabezpečujeme kompletný servis na všetky typy autoklimatizácií.

Pri oprave klimatizácií používame moderné zariadenia na odsávanie, recykláciu a plnenie chladiva.

Pri opravách trubiek a hadíc používame lisovacie kliešte na koncovky. Na opravu hliníkových trubiek máme k dispozícii systém na opravu Lokring a Lokclip. V prípade potreby trúbky zvárame.

Na zistenie úniku chladiva z klimatizácie používame fluorescentné aditívum viditeľné UW-lampou.

Ak chcete predísť poškodeniu a poruchám Vašej klimatizácie vo vozidle prečítajte si „Ako prebieha servis klimatizácie“