PRINCÍP ČINNOSTI

Kompresor nasáva chladivo v plynnom stave z výparníka a zároveň stláča pod vysokým tlakom pri súčasnom náraste teploty do kondenzátora .V kondenzátore sa ochladzuje a tým skvapalňuje. Odtiaľ do dehydrátora (sušič, filter) kde sa zbavuje prípadnej vlhkosti a nečistôt. Ďalej cez exp.ventil, ktorý rozdeľuje chladiaci okruh na vysokotlakovú a nizkotlakovú časť. Pri prechode cez ventil sa chladivo mení z kvapalného na plynné. Chladivo vo výparníku ochladzuje vzduch, ktorý prúdi od ventilátora kúrenia cez výduchy na palubnej doske do kabíny auta. Odparené chladivo sa v plynnom stave nasáva späť do kompresora.

SERVIS A ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE (doporučujeme každé 2-3 roky)

 

odsatie chladiva a oleja zo systému
kontrola tesnosti dusíkom
vákuovanie a vysušenie systému
kontrola tesnosti plničkou
správne doplnenie chladiva a oleja
kompletne preskúšanie funkčnosti klimatizácie

Dehydrátor (filter,sušič) – jeho včasná výmena je vždy lacnejšia ako následná oprava a výmena poškodených dielov. Doporučujeme vymeniť pri každej väčšej oprave klimatizácie.
Bezpodmienečne pri výmene kompresora. Peľ.filter (kabínový) – meniť 1-2 krát za rok bez ohľadu na najazdené km.

NEPODCEŇUJME!

Zanesený peľový filter.
Funkčnosť ventilátora kúrenia a chladiča.
Starý dehydrátor.
Poškodené trúbky alebo hadice klimatizácie.
Dlhšie otvorený systém klimatizácie.
Hlučný kompresor.
Klinový remeň.

To všetko má vplyv na správnu funkčnosť a životnosť kompresora a celej klimatizácie.