Kategória vozidla Kompaktná trieda, malé vozidlá Stredná a vyššia trieda
van, offroad
Stredná a vyššia trieda
van, offroad
Typ nezávislého kúrenia Thermo Top E Thermo Top C Thermo TOP P
s digitálnym časovačom * * *
s Telestart T91 * * *
s Telestart T100 HTM * * *

Technické údaje

Max.doba kúrenia (min.) 60 60 60
Vykurovací výkon (kW)
(plná záťaž/čiastočná záťaž)
4.2/2.5 5.2/2.6 5.2/2.6
Spotreba paliva (l/h)
max. počs stavu vykurovania pri plnej záťaži 10-60 min.
približne 0,1-0,5 približne 0,1-0,6 približne 0,1-0,6
El. príkon (W) 26/22 32/22 32/22
Rozmery (mm) 214 x 106 x 168 214 x 106 x 168 214 x 106 x 168
Hmotnosť kúrenia (kg) 3.2 3.2 3.2
 
Nezávislé vetranie štandardné vybavenie všetkých nezávislých kúrení
Ovládacie prvky vhodné pre všetky nezávislé kúrenia radu Thermo Top :
Digitálny časovač
Telestart T91
Dosah do 1000m (s funkciou spätnej kontroly)
Telestart T100 HTM
Dosah do 1000m (displej s riadením doby vykurovania)
Thermo Call
spustenie pomocou telefónu

 

Prehľad typov nezávislých kúrení Webasto radu Thermo Top
Thermo Top E /
Tele Thermo Top E
Thermo Top /
Tele Thermo Top
Thermo Top C /
Tele Thermo Top C
Trieda vozidla Kompaktná a stredná trieda Kompaktná a stredná trieda Vyššia trieda, Vany, džípy
Doba kúrenia (min.) 60/10-60* 30 60/10-60*
Tepelný výkon (kW)
Plný / znížený**
4,0/2,5 5,0/2,5 5,2/2,5
Spotreba paliva (za 30/60 min.) pri plnom výkone 0,2/0,39 0,25/- 0,25/0,5
El. príkon (W) pri plnom/ zníženom výkone 36/32 44/27 46/32
Elektronická kontrola objemového prietoku vody*** N N A
Nezávislé vetranie v lete A A A
Rozmery (mm) d x š x v 214x106x168 240x103x168 214x106x168
Hmotnosť (kg) 2,9 4,3 2,9
Ovládanie 3 časové hodiny /
diaľkové ovládanie T70
3 časové hodiny /
diaľkové ovládanie T70
3 časové hodiny /
diaľkové ovládanie T70
* Pri kúreniach s diaľkovým ovládaním T70 možno dobu kúrenia nastaviť priamo vysielačom od 10 do 60 minút (po 10 minútach) a takisto prepínať medzi módom kúrenie / vetranie.
** Kúrenia sa automaticky prepínajú z plného výkonu na znížený, ak sa chladiaca kvapalina zohreje na 72 °C.
*** Pri veľkoobjemových motoroch sa po zapnutí ventilátora (teplota chladiacej kvapaliny 30 °C) znížia otáčky obehového čerpadla, čo má za následok vyššiu výstupnú teplotu vody, ktorá vstupuje do radiátora. Tým sa rýchlejšie dosiahne zohriatie interiéru a motor sa ďalej zohrieva len zvyškovým teplom. Odpadá nutnosť použiť termostat na prepínanie veľký / malý okruh.